საზღვაო ტრანსპორტი

საზღვაო ტრანსპორტი

ჩვენი სატრანსპორტო გადაზიდვების მოცულობის ძირითადი წილი მოდის საწყალოსნო ტრანსპორტზე. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის საიმედო ტრანსპორტი. აგრეთვე ტრანსპორტირების ხელსაყრელი მარშრუტები.

კონტეინერი

ჩვენს მიერ ხორციელდება შეტყობინება ყველა მსხვილ სამდინარო პორტიდან საზღვაო პორტებში:  როტერდამი, ანტვერპენი და ჰამბურგი.
რაც შეეხება უშუალოდ საავტომობილო ტრანსპორტის ტვირთებს, აქ საჭიროა მოვერიდოთ კონტეინერების ტვირთების ხშირ გადატვირთვას, ასევე მათ ცვლას. ჩვენ გთავაზობთ კონტეინერების ტრანსპორტირებას მექანიკური დაზიანების გარეშე.