სავიზიტო ინფორმაცია

საიტის მონაცემებზე პასუხისმგებელი:

შპს ლეკებუში
ზულტერკამპის 54
გ-45356 ესენი

ქალაქ ესენის რაიონული სასამართლო HRB 10980
U-StNr.:110/5700/0275

ხელმძღვანელი: როჯერ ლეკებუში

ტელ:     +49 (0) 201 619070       
ტელფაქსი: +49 (0) 201 619979
ელ.ფოსტა:  info@lb-shipping.de
საიტი:  www.lb-shipping.de

ჩვენ არ ვკისრულობთ პასუხისმგებლობას საიტზე განთავსებული მონაცემების სისწორეზე,  განახლებულობაზე და სრულყოფილებაზე. აგრეთვე, გარელი ბმულების საიტის შემცველობაზე. საიტზე განთავსებული ბმულების ნაწილი გადამისამართებულია სხვა, გარე საიტებზე. გადამისამართებული ვებ გვერდის ბმული მონიშნულია ამგვარად. პასუხისმგებლობა აღნიშნული ბმულების საიტის შემცველობაზე სრულად ეკისრება მათივე საიტის შემქმნელებს. ბმულების განთავსებისას, ჩვენ დარწმუნებულები ვართ საიტზე განთავსებული უკანონო მატერიალების შემცველობების არარსებობაში.  მათი საიტის შემქმნელების მხრიდან, ბმულებზე, რომელზეც ჩვენი საიტი მისამართდება, ზემოაღნიშნული უკანონო მატერიალების განთავსების შემთხვევაში, ჩვენ პრინციპულად ვემიჯნებით ამას. გთხოვთ შეგვატყობინოთ რაიმე უკანონო შემცველობის მასალის აღმოჩენის შემთხვევაში იმ საიტებზე, რომელზეც მისამართდება ჩვენი ბმულები. დავის შემთხვევაში კომპეტენტურია სასამართლო ქალაქ ესენში.