სატვირთო ავტოტრანსპორტი

სატვირთო ავტოტრანსპორტი

მსუბუქი ავტომობილების სწრაფი და საიმედო მიწოდებისათვის რიგი გარემოებების გამო, საჭიროებს სატვირთო ავტომობილებს.

ავტო ტრანსპორტი

ერთის მხრივ, ჩვენ გარანტიას ვიძლევით, უსწრაფესად დაგაკავშიროთ სამდინარო და საზღვაო პორტებთან, მეორეს მხრივ, ჩვენ ვითვალისწინებთ აუცილებლობას მინიმალურ გადატვირთვაზე, წმინდა საავტომობილო გადაზიდვებისათვის. გთავაზობთ სატრანსპორტო სააგენტოების დიდ არჩევანს, რომელიც შეძლებს განახორციელოს მიწოდება ევროპის ნებისმიერ წერტილში, თუმცა ალტერნატივის სახით, სარკინიგზო ან საწყალოსნო ტრანსპორტისა, შესაძლებელია ავტოგადაზიდვები ევროპის ფარგლებს გარეთაც. ამასთან ერთად, სატვირთო ავტომობილებით ტრანსპორტირება სთავაზობს კლიენტების უსაფრთხოების სპეციალურ კონცეფციებს.