სარკინიგზო ტრანსპორტი

სარკინიგზო ტრანსპორტი

სწრაფი და საიმედო ტრანსპორტირებისათვის, რიგი გარემოებების გამო, შესაძლოა არჩევანი გაკეთდეს სარკინიგზო ტრანსპორტზე, ასეთი სახის ტრანსპორტს აქვს უდაო უპირატესობა, კერდოთ იქ, სადაც საავტომობილო ან საწყალოსნო ტრანსპორტს აქვს გარკვეული შეზღუდვები.

მატარებელი

ბუნებრივია, რომ ჩვენ გვაქვს წინადადებების ფართო სპექტრი სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში, მსუბუქი ავტომობილების ტრანსპორტირების ჩათვლით, ღია ხერხით. მაგალითად , დიდი რაოდენობის მისაწოდებელი ერთეულების, აგრეთვე შესაძლებელია მიწოდება დახურული და ნახევრადღია სატვირთო ვაგონებით.